NUES legger opp til å ikke revidere anbefalingen i 2015.

 

NUES vurderer årlig om det er behov for å endre anbefalingen. Vurderingene gjøres som regel i første halvår.

Før sommeren informerer NUES omverdenen om disse vurderingene. Alle interesserte inviteres da til å gi sine synspunkter, enten NUES foreslår å endre anbefalingen eller ikke.

NUES tar imidlertid gjerne imot synspunkter på anbefalingen, eller NUES’ arbeid for øvrig, når som helst. Når det passer i NUES’ arbeidsplan er det også aktuelt å holde møter med enkeltinteressenter.