NUES’ behandling av personopplysninger

Nedenfor gjør vi rede for hvordan NUES behandler personopplysninger. Helt nederst finner du vår kontaktinformasjon.

Henvendelser til og fra NUES

Formålet med å behandle personopplysninger er å følge opp henvendelser i anledning av NUES’ løpende arbeid med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. Formålet er videre å være åpne for omverdenen om hvordan vi behandler innkomne innspill. Dette regner vi som berettigede interesser.

Vi gir ikke opplysninger til andre enn våre databehandlere, se nærmere nedenfor.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger. Får vi ikke kontaktopplysninger om avsendere av henvendelser, kan vi ikke ta henvendelsene i betraktning.

Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde i hovedsak navn, kontaktopplysninger og arbeidsgiver eller den virksomheten personen ellers er knyttet til. Kilde for slike opplysninger vil være NUES’ medlemsorganisasjoner eller offentlige registre, for eksempel styremedlemmer registrert i Foretaksregisteret. Kilde kan også være arbeidsgiveres hjemmesider, som er offentlig tilgjengelige.

Vi sletter personopplysninger hvis adressaten ber om det eller hvis vi på annen måte blir kjent med at opplysningene ikke er nødvendige for det formålet som er angitt ovenfor.

Invitasjoner til og deltakelse på NUES’ arrangementer

Formålet med å behandle personopplysninger er å informere omverdenen om NUES’ arrangementer, i hovedsak vårt Forum for eierstyring og selskapsledelse. Formålet er videre å registrere deltakere i forbindelse med adgangskontroll og fakturering av deltakeravgifter. Dette regner vi som berettigede interesser.

Vi gir ikke opplysningene til andre enn vår databehandler NHO, se nærmere nedenfor. Hvis vi skal gjøre deltakerlister kjent, vil vi be om samtykke til dette på forhånd.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger. Får vi ikke opplysningene, vil vi ikke sende invitasjoner og det vil ikke være mulig å delta på arrangementet.

Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde i hovedsak navn, kontaktopplysninger og arbeidsgiver eller den virksomheten personen ellers er knyttet til. Kilde for slike opplysninger vil være NUES medlemsorganisasjoner eller offentlige registre, for eksempel styremedlemmer registrert i Foretaksregisteret. Kilde kan også være arbeidsgiveres hjemmesider, som er offentlig tilgjengelige.

Vi sletter personopplysninger hvis adressaten ber om det eller hvis vi på annen måte blir kjent med at opplysningene ikke er nødvendige for det formålet som er angitt ovenfor.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos kunder og leverandører for å administrere vårt forhold til kunder/leverandører, for å markedsføre av våre varer og tjenester og for innkjøp varer og tjenester vi har behov for.

Det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det gjelde kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel fra arbeidsgivers nettside.

Vi sletter opplysningene hvis bedriften opphører å være kunde/leverandør eller hvis kontaktpersonen opphører å være kontaktperson. Vi vil likevel beholde opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli bruk for dem for eksempel for å dokumentere forhold rundt kjøp og salg. Vi oppbevarer opplysninger også der det følger av lovgivning, for eksempel bokføringsloven.

Besøkende på NUES.no og om lagring av lokal daga («cookies»)

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

  • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
  • Gi deg relevant og tilpasset innhold
  • Måle og analysere trafikken på nettsidene

Både NUES og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her

Rettigheter for de registrerte

De personene vi har personopplysninger om, har rett til å få en bekreftelse om det fra oss. De har også rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Har vi gale personopplysninger, kan den registrerte be om at de blir rettet.

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem.

De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger han/hun har gitt oss i den grad behandlingen vår er basert på samtykke.

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger

Behandlingsansvarlig, databehandler og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (organisasjonsnummer 893 407 022). Vår postadresse er c/o NHO, postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Du kan også kontakte oss pr e-post: info@NUES.no.

Vår databehandlere er Næringslivets Hovedorganisasjon (organisasjonsnummer 955 600 436), postadresse er postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo og Idium AS (organisasjonsnummer 980 847 646), Sørkedalsveien 10 C, 0369 Oslo, e-post info@Idium.no.