Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utgir den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. Den gjeldende anbefalingen ble gitt ut 17. oktober 2018.

NUES har åtte medlemmer: Den norske Revisorforening, Eierforum, Finans Norge, Norske Finansanalytikeres Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Børs, Pensjonskasseforeningen og Verdipapirfondenes forening.

De åtte medlemmene har følgende representanter i NUES:

Den norske Revisorforening
Karen Kvalevåg, administrerende direktør

Eierforum*)
Eyvind A. Holt, leder Aktiv forvaltning

Finans Norge **)
Nils Henrik Heen, juridisk direktør

Foreningen for finansfag Norge
Christina Stray, sjefsjurist, Folketrygdfondet

Pensjonskasseforeningen
Christer Drevsjø, administrerende direktør

Næringslivets Hovedorganisasjon **)
Halvor E. Sigurdsen, fagleder/advokat

Oslo Børs
Anja Fanebust, Listing Admissions Manager

Verdipapirfondenes forening
Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør

NUES’ leder er Christina Stray. Næringslivets Hovedorganisasjon ved Stine Winger Minde er NUES’ sekretariat.

*) Eierforum består av Alfred Berg Kapitalforvaltning, Danske Invest, DNB Asset Management, Equinor Asset Management, Folketrygdfondet, Holberg Fondsforvaltning, KLP Kapitalforvaltning, Nordea Asset Management, Odin Forvaltning, Oslo Pensjonsforsikring, Nærings- og fiskeridepartementet, Eierskapsavdelingen, Storebrand Asset Management.

**) Finans Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon representerer også Næringslivets Aksjemarkedsutvalg hvor de samme to organisasjoner er representert sammen med Hovedorganisasjonen Virke og Norges Rederiforbund.