Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utgir den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. Den gjeldende anbefalingen ble gitt ut 17. oktober 2018.

NUES har åtte medlemmer: Den norske Revisorforening, Eierforum, Finans Norge, Norske Finansanalytikeres Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Børs, Pensjonskasseforeningen og Verdipapirfondenes forening.

De åtte medlemmene har følgende representanter i NUES:

Den norske Revisorforening
Per Hanstad, administrerende direktør

Eierforum*)
Eyvind A. Holt, leder Aktiv forvaltning

Finans Norge **)
Nils Henrik Heen, juridisk direktør

Norske Finansanalytikeres Forening
Christina Stray, sjefsjurist, Folketrygdfondet

Pensjonskasseforeningen
Christer Drevsjø, Juridisk direktør/advokat

Næringslivets Hovedorganisasjon **)
Halvor E. Sigurdsen, fagleder/advokat

Oslo Børs
Elisabeth Dyvik, Senior Listing Manager

Verdipapirfondenes forening
Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør

NUES’ leder er Christina Stray. Næringslivets Hovedorganisasjon ved Stine Winger Minde er NUES’ sekretariat.

*) Eierforum består av Alfred Berg Kapitalforvaltning, DNB Kapitalforvaltning, Folketrygdfondet, KLP, Nordea Fondene, Odin Forvaltning, Oslo Pensjonsforsikring, Nærings- og handelsdepartementets eierskapsavdeling, Statoil Kapitalforvaltning og Storebrand.

**) Finans Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon representerer også Næringslivets Aksjemarkedsutvalg hvor de samme to organisasjoner er representert sammen med Hovedorganisasjonen Virke og Norges Rederiforbund.