Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har som formål å holde den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse oppdatert, samt å gjøre den kjent i Norge og utlandet.
Følgende åtte organisasjoner har etablert NUES (deres representant i utvalget er nevnt i parentes):

NUES’ leder er Halvor E. Sigurdsen. Næringslivets Hovedorganisasjon ved Stine W. Minde er NUES’ sekretariat.

*) Eierforum består av Alfred Berg Kapitalforvaltning, DNB Kapitalforvaltning, Folketrygdfondet, KLP, Nordea Fondene, Odin Forvaltning, Oslo Pensjonsforsikring, Nærings- og handelsdepartementets eierskapsavdeling, Statoil Kapitalforvaltning og Storebrand.

**) Finansnæringens Hovedorganisasjon og Næringslivets Hovedorganisasjon representerer også Næringslivets Aksjemarkedsutvalg hvor de samme to organisasjoner er representert sammen med Hovedorganisasjonen Virke og Norges Rederiforbund.