Høringsnotat av 21. juni 2010 og mottatte høringsuttalelser

 

Høringsnotat med høringsfrist 1. september 2010 og mottatte høringsuttalelser.

 

HringsnotatNorskanbefalingforeierstyringogselskapsledelse
ThinFilmElectronicsASA Nrings-oghandelsdepartementet
Revisorforeningen NAU
LO InstitutionalShareholderServicesISS
KLP Justis-ogpolitidepartementet
Finanstilsynet HermesEquityOwnershipServicesLtd2
Folketrygdfondet Brnnysundregistrene
FinansnringensFellesorganisasjon AdvokatfirmaetSelmerDA