NUES arrangerer årlig "Forum for eierstyring og selskapsledelse" for å informere om sitt arbeid og for å bidra til debatt om eierstyring og selskapsledelse. På grunn av korona-situasjonen har NUES imidlertid besluttet at Forum likevel ikke vil bli avholdt i 2020.

Dersom situasjonen tillater det, vil NUES vurdere å avholde Forum første halvår i 2021. Informasjon om dette vil i så fall bli publisert på våre nettsider.