Forum for eierstyring og selskapsledelse ble holdt 30. oktober 2014

100 deltakere fikk høre Jon Gunnar Pedersen, Øyvind Bøhren, Torben Ballegaard, Bente A. Landsnes, Jarle Sjo, Grace Reksten Skaugen og Terje Venold. Temaet var eierstyring og selskapsledelses betydning for verdiskapingen i selskapene.

 

I tillegg ble den nye anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse presentert, den ligger på forsiden på NUES’ hjemmeside.

Jon Gunnar Pedersens presentasjon kan du se her:

Jon Gunnar Pedersen

 

Torben Ballegaards presentasjon kan du se nedenfor, en omtale av boken hans, Når bestyrelsen skaber værdi, finner du her.

Torben Ballegaard

 

Ønsker du kontakt med BI-professor Øyvind Bøhren, finner du hans kontaktdetaljer her.