Under det årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse 23. oktober 2012 ble en ny versjon av den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse gitt ut.

Et erfarent panel diskuterte rammeverket for selskapsovertakelser, og prisen for årets beste redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten for 2011 ble delt ut (se egen nettsak).

De tre presentasjonene som ble brukt under forumet er samlet her:

Ppter

 

Programmet for forumet finner du her:

Program 2012