Forum for eierstyring og selskapsledelse 11. desember 2013

Hvordan skal vi betale ledere? Inge K. Hansen innleder, før Danielle Zhang fra Handelshøyskolen BI ser spørsmålet i et akademisk perspektiv. Deretter blir det paneldebatt:

 

I debatten deltar Nils Bastiansen, Inge K. Hansen, Magne Lerø, Stein Reegård og Ragnhild Wiborg.

Som vanlig blir det delt ut pris for rapportering om eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten.

Programmet er nedenfor. Påmelding her, senest 6. desember.

Program Forum 2013