Hovedregelen i norsk selskapslovgivning er at styremøter og generalforsamlinger skal avholdes som fysiske møter. Dette er også reflektert i NUES anbefalingen kapittel kap. 6 om generalforsamlinger. NUES anbefaler at samtlige styremedlemmer og valgkomiteens leder er til stede i generalforsamlingen.

Som følge av korona-utbruddet har Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt en ny forskrift som åpner for at selskapenes styrer kan beslutte at generalforsamlinger skal avholdes helt eller delvis uten fysisk møte. Digitale generalforsamlinger og digital møtedeltakelse skal derfor ikke regnes som et avvik fra NUES-anbefalingen i 2020.