Chair:

Christina Stray
Tel. +47 99254083
E-mail: christina.stray@ftf.no

Secretariat:

Stine Winger Minde
E-mail: info@NUES.no

Postal adress:

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse
c/o Næringslivets Hovedorganisasjon
P.O. Box 5250 Majorstuen
0303 Oslo
Norway