Chair:

Halvor E. Sigurdsen
Tel. +47 9306 3694
E-mail: HES@NHO.no

Secretariat:

Stine Winger Minde
Tel. +47
E-mail: info@NUES.no

Postal adress:

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse
c/o Næringslivets Hovedorganisasjon
P.O. Box 5250 Majorstuen
0303 Oslo
Norway