Ernst & Young har undersøkt lederlønnserklæringen for 49 selskaper notert på Oslo Børs.

Ernst & Youngs presentasjon av undersøkelsen finner du her:

Lederlønn