Redegjørelser fra 139 norske selskaper er undersøkt nærmere.

 

På oppdrag fra NUES har KPMG gjennomgått deler av redegjørelsene for norske selskaper notert på Oslo Børs/Axess for 2014.

I overkant av 30 av anbefalingene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er omfattet av undersøkelsen.

KPMGs rapport fra undersøkelsen finner du nedenfor, sammen med NUES’ eget notat der innholdet i rapporten er vurdert nærmere.

Undersøkelsen er finansiert av Finansmarkedsfondet.

Last ned filNUES’ vurderinger(5 1 2kb)Last ned filKPMGs rapport(9 8 3kb)