Undersøkelse av bruk av NUES’ anbefaling

NUES har engasjert KPMG til å undersøke hvordan utstederne bruker NUES-anbefalingen.

 

Finansmarkedsfondet har bevilget 400 000 kroner til et prosjekt som består i å undersøke nærmere hvordan NUES-anbefalingen blir brukt av utstederne.

Undersøkelsen vil omfatte norske utstedere som redegjorde for eierstyring og selskapsledelse for regnskapsåret 2014 og som var notert per 1. januar 2016.

KPMG ved Thore Kleppen og Espen Almlid vil gjennomføre undersøkelsen, som vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2016.

Pdf av redegjørelsene kan fås ved henvendelse til info@NUES.no.

Rammene for undersøkelsene fremgår av anbudsinnbydelsen nedenfor samt avtalen mellom NUES og KPMG.

Anbudsinnbydelse