NUES har besluttet å ikke endre den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse i 2017.

NUES tar imidlertid sikte på å gi ut en ny versjon av anbefalingen i 2018.

NUES vil gjennomføre en høring (antagelig i første halvdel av 2018) om de endringene som er aktuelle.

Synspunkter på og kommentarer til anbefalingen tas imot fortløpende også før høringen.