Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) endrer ikke anbefalingen i 2013. Det vil si at anbefalingen fra 23. oktober 2012 vil gjelde også for regnskapsåret 2013.

I motsetning til i tidligere år, sender NUES ikke ut høringsbrev i år. Interessenter som har forslag til endringer i anbefalingen eller for øvrig har synspunkter på den, er likevel velkomne til å sende disse til NUES når som helst.