Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

NUES ga 17. oktober 2018 ut en revidert anbefaling om eierstyring og selskapsledelse.

Bakgrunnen for den reviderte anbefalingen er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen. En rekke av endringene har som formål å forenkle anbefalingen. I tillegg er bl.a. følgende endret:

  • Styrets ansvar for å utarbeide mål, strategier og risikoprofil fremheves, samt at dette skal understøtte verdiskaping for aksjonærene.
  • Styrets ansvar med hensyn til selskapets kapitalstruktur og samfunnsansvar utvides.
  • De tidligere anbefalingene om kun én aksjeklasse og ingen omsetningsbegrensninger erstattes av en anbefaling om ikke å ha begrensninger som gjelder eierskap, kjøp, salg eller stemmerett.
  • Det presiseres i kommentarene at formålet med anbefalingen om valgkomiteer tilsier at også selskaper uten valgkomiteer bør redegjøre for sine nominasjonsprosesser.
  • Anbefalingene og kommentarene om sammensetning av bedriftsforsamling er i det vesentligste tatt ut.
  • Det er tatt inn en anbefaling om styremedlemmers og ledende ansattes interesse i saker som styret skal behandle.
  • Det er tydeliggjort i kommentarene at selskapet ikke bør utstede opsjoner til styremedlemmer.
  • Anbefalingen om revisor er omformulert slik at de retter seg uttrykkelig mot styret samt mot revisjonsutvalg så langt de passer.

Klikk her å lese den nye anbefalingen i web-versjon. For dokument som viser spor endringer fra 2014-utgaven, se her. Dersom du ønsker å bestille utskrift av anbefalingen i heftet versjon, les mer her.

For English version of the code, click here. See here for document that shows track changes from the 2014-version of the Code. If you wish to order a printout of the Code in as an A5-booklet at a print shop, click here.