Leder:

Halvor E. Sigurdsen

Epost: leder@NUES.no

Telefon: 9306 3694

Sekretariat:
Stine Winger Minde

Epost: info@NUES.no

Telefon:4641 0463

Postadresse:

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse
c/o Næringslivets Hovedorganisasjon
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo