NUES inviterte før sommeren 2012 alle interesserte til å komme med synspunkter på anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse innen 1. september. Høringsdokumentene i er lagt ut her.

Høringsbrevet og -notat ble sendt til høringsinstansene 25. juni 2012, men alle interesserte var velkomne til å sende høringssvar. Svarfristen var 1. september.

Høringsdokumentene finner du nedenfor. En teknisk feil gjør at ikke alle høringssvarene er lagt ut.

Advokatforeningen

FNO

Brønnøysundregistrene, Finanstilsynet og LO leverte høringssvar uten merknader.