NUES inviterte før sommeren 2012 alle interesserte til å komme med synspunkter på anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Høringsdokumentene i er lagt ut her.

 

Høringsbrevet og -notat ble sendt til høringsinstansene 25. juni 2012, men alle interesserte var velkomne til å sende høringssvar. Svarfristen var 1. september.

Høringsdokumentene finner du nedenfor.

 

Folketrygdfondet2

 

FNO.pdf

Naerings-oghandelsdepartementet2.pdf

 

 

SchibstedASA

 

WikborgRein

 

Brnnysundregistrene3.pdf

 

 

Finanstilsynet3

 

Brønnøysundregistrene, Finanstilsynet og LO leverte høringssvar uten merknader.

Pris 2012