Program og presentasjoner.

 

Det årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse arrangeres

Torsdag 10. november 2016 kl 8.30-11.30
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 i Oslo

I år retter NUES oppmerksomheten mot hvordan selskapene bruker anbefalingen.

KPMG presenterer en undersøkelse om hvordan norske, noterte selskaper bruker anbefalingen. NUES kommenterer undersøkelsen og hvordan den vil bli brukt i NUES’ videre arbeid. Undersøkelsen er finansiert av Finansmarkedsfondet.

Vi får høre fra to erfarne aktører i det norske verdipapirmarkedet, CFO i DNB Bjørn Erik Næss og styreproffen Kathryn M. Baker.

I England har Financial Reporting Council (FRC), som gir ut den engelske corporate governance-anbefalingen, gjennomført en stor undersøkelse av hvilken rolle styret og ledelsen spiller for bedriftskulturer. Claudia Chapham møter fra FRC.

Programmet finner du nedenfor. Det er mulig å melde seg på her.

Invitasjon

 

Presentasjonene fra Forum finner du her:

Jan Digranes

 

Kathryn Moore Baker

 

KPMG

 

Bjørn Erik Næss

 

Claudia Chapman