NUES Forum 10. desember 2015

Forum for eierstyring og selskapsledelse vil i år handle om "det gode styre". Torsdag 10. desember 2015 kl 8.30-11.30 Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 i Oslo Program:

 

Expectations to the board of Norwegian companies

Amra Balic er managing director i BlackRock. Hun leder BlackRocks EMEA-team for eierstyring og selskapsledelse og ansvarlige investeringer.

 

En aktiv eier om styrets funksjon

Kristian Siem er industriell investor og er hovedaksjonær i Subsea 7, der han er styreleder, og i Siem Offshore og Siem Shipping, der han er styremedlem.

 

Samspill i styret – styreleders rolle

Siri Hatlen har bred erfaring som styremedlem. Nå leder hun styrene i Entra og i Sevan Marine.

Styreleders rolle vil være sentral i hennes innlegg.

 

Systematisk styreutvelgelse

Mette I. Wikborg leder Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsavdeling.

En av de viktigste oppgavene staten som eier har er å legge til rette for godt sammensatte og kompetente styrer. Wikborg vil fortelle hvordan staten som eier arbeider med styresammensetningen.

 

Konsernsjefens forventninger til styret

Pål Egil Rønn er nylig avgått konsernsjef i AF Gruppen etter åtte år i lederstolen. Han leder nå styret i SpareBank 1 Gudbrandsdal.

 

NUES fremtidige arbeid med anbefalingen

Jan Digranes er leder i NUES og direktør i Finans Norge.

 

Påmelding her.

Deltakeravgift: 900 kroner.

Invitasjon