- Vi endrer ikke den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse i 2023, sier Christina Stray, leder av NUES.

Den gjeldende anbefalingen ble gitt ut 14. oktober 2021.

NUES tar løpende imot henvendelser om anbefalingen på info@nues.no. Ved endring av anbefalingen, vil det bli holdt høring i forkant.