- Vi endrer ikke den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse i 2020, sier Christina Stray, leder av NUES.

Den gjeldende anbefalingen ble gitt ut 17. oktober 2018.

– Vi venter regulering vedrørende blant annet lederlønninger, noe som kan foranledige endringer i anbefalingen i 2021, sier hun.

NUES tar løpende imot henvendelser om anbefalingen på info@nues.no. Ved endring av anbefalingen, vil det bli holdt høring i forkant.