- Vi endrer ikke den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse i 2019, sier Halvor E. Sigurdsen, leder av NUES.

Den gjeldende anbefalingen ble gitt ut 17. oktober 2018. 

– Vi venter lovgivning om både rettigheter for aksjonærer og revisorer i år eller neste år, og det kan foranledige endringer av anbefalingen i 2020, sier han.

NUES tar løpende imot henvendelser om anbefalingen på info@nues.no. Blir det aktuelt å endre anbefalingen, vil det bli holdt høring i forkant.