Ti utgaver av anbefalingen er gitt ut siden 2004

De tidligere utgavene finner du nedenfor.

2021: 10. utgave:

Norsk anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse 14. oktober 2021

2018: 9. utgave:

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 17. oktober 2018

 

2014: 8. utgave:

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 14. oktober 2014

 

2012: 7. utgave, først 23. oktober og deretter en beriktiget utgave i desember:

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 23. oktober 2012 (beriktiget)

 

2011: Ingen utgave ble utgitt, men anbefalingen ble endret gjennom et eget skriv fra NUES:

Endringer i anbefalingen 2011

 

2010: 6. utgave:

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse 21. oktober 2010

 

2009: 5. utgave:

 

2006: 3. utgave:

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 28. november 2006

 

2005: 2. utgave:

Norsk anbefaling – eierstyring og selskapsledelse av 8.12 2005

 

2004: 1. ordinære utgave fra NUES:

Norsk anbefaling – eierstyring og selskapsledelse av 7. 12 2004

 

2003: En arbeidsgruppe ga ut en foreløpig anbefaling: