Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Oslo Børs krever at noterte selskaper årlig skal gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse i samsvar med denne anbefalingen. Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet anbefalingen. NUES vurderer løpende behov for oppdatering av anbefalingen. En ny versjon ble offentliggjort 21. oktober 2010, til erstatning for versjonen fra 21. oktober 2009.

 

Her finner du gjeldende anbefaling av 21. oktober 2010 samt dokument av 20. oktober 2011 vedrørende enkelte endringer og justeringer i anbefalingen.

Endringer i anbefalingen 2011

 

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse 21. oktober 2010

 

Merket versjon av Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse 21. oktober 2010

 

Norsk Anbefaling Eierstyring og Selskapsledelse 21. oktober 2009

 

Merket versjon av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 21. oktober 2009

 

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 4. desember 2007

 

Merket versjon av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 4. desember 2007

 

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 28. november 2006