Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Den gjeldende utgaven av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ble gitt ut 30. oktober 2014.

 

NUES anbefaler at denne utgaven blir benyttet fra og med regnskapsåret 2014.
Norsk web

 

Trykte eksemplarer kan fås ved henvendelse til info@NUES.no.

Nedenfor finner du en versjon som viser hvilke endringer som er gjort i anbefalingen siden forrige utgave (23. oktober 2012).

Norsk merket