Selskaper notert på Oslo Børs/Axess skal i følge «Løpende forpliktelser …» punkt 7 gi en bekreftelse i årsrapporten på etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, eller en forklaring på avvik. I henhold til børs- og axessregler som trådte i kraft 1. januar 2008 kan utenlandske selskaper gi bekreftelse i forhold til tilsvarende anbefaling som gjelder i hjemstaten. Forutsetningen er at det finnes en anerkjent anbefaling som følges av selskapet.

Den norske anbefalingen kan også være hensiktsmessig for ikke-børsnoterte selskaper med spredt eierskap og hvor aksjene er gjenstand for regelmessig omsetning.

Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper og løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess kan du finne her.