I mars 2021 sendte NUES ut et forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Frist for å inngi tilbakemelding utløp 25. mai. NUES har så langt mottatt 13 høringssvar. Alle høringssvar er publisert nedenfor.

Advokatforeningen

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Folketrygdfondet

FutureBoards AS

IIA Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

KLP Kapitalforvaltning AS

Norsk Institutt for Styremedlemmer (Styreinstitutt)

Norske Finansanalytikeres Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Nærings- og fiskeridepartementet

Verdipapirfondenes Forening (VFF)

WM DAM Ansvarlige Investeringer (DNB Asset Management)