De fem organene som utgir anbefalinger i de nordiske landene, har laget et hefte på engelsk som viser en del likheter ved de fem landenes eierstyring og selskapsledelse.

 

Heftet Corporate Goverenance in the Nordic Countries fra april 2009 kan lastes ned her:

Rapport om nordisk corporate governance