Frokostmøte om den nordiske modellen

NUES m.fl. arrangerte 28. januar 2015 et frokostmøte om den nordiske modellen for eierstyring og selskapsledelse.

 

NUES har sammen med BA-HR, Folketrygdfondet og NHO støttet et fellesnordisk prosjekt om eierstyring og selskapsledelse. Prosjektet er oppsummert i boken The Nordic Corporate Governance Model.

Per Lekvall, Svein Rennemo, Mimi K. Berdal og Harald Norvik (bildet) innledet om aspekter ved internasjonal, nordisk og norsk eierstyring og selskapsledelse.

Perl Lekvalls presentasjon kan du se nedenfor.

Mer informasjon om prosjektet og boken finner du på denne siden, der boken også kan lastes ned.

Per Lekvall