Forum for eierstyring og selskapsledelse 2024

Forum avholdes onsdag 29. mai kl 08.30 - 10.45 på Faksen Bar, Nedre Slottsgate 6.

Meld deg på her

 

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utgir den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, som alle de børsnoterte selskapene rapporterer etter. NUES arrangerer jevnlig Forum, der vi retter søkelyset mot aktuelle corporate governance-spørsmål.

EU vedtar nå direktivet om sustainable due diligence, etter lange og harde dragkamper. I Norge er Stortinget i ferd med å vedta direktivet om rapportering om bærekraftsforhold (CSRD), som skal være en del av årsberetningen fra 2025. På forum får vi høre om hva styrene og selskapene må forberede seg på.

Take overs og rettede emisjoner er stadig er aktuelle temaer, som NUES gir anbefalinger om. Fire erfarne rådgivere deler erfaringer og synspunkter på hvordan styrene bør opptre.

Kl. 8.30: Åpning

Christina Stray, NUES’ leder

EUs nye Corporate Sustainable Due Diligence Directive (CSDDD)

Line Gjerstad Tjelflaat, stipendiat, Universitetet i Bergen

Bærekraftsrapportering etter CSRD, i praksis

Nina Schefte, Head of Social Responsibility – Group Sustainability, Norsk Hydro

Styrets rolle i overtakelsessituasjoner

Jo B. Isaksen, Managing Director Investment Banking, DNB Markets

Arne Tjaum, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Rettede emisjoner – løsning eller problem?

Anne Lise E. Gryte, partner, Wiersholm

Inga Rakauskaite, Partner Equity Capital Markets, ABG Sundal Collier

Slutt senest kl. 10.45