Forum for eierstyring og selskapsledelse 9. november 2022

Årets Forum avholdes onsdag 9. november kl 08.30 - 10.15 på Faksen Bar, Nedre Slottsgate 6 (inngang Nedre Slottsgate), Oslo. Forum avholdes også digitalt.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utgir den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, som alle de børsnoterte selskapene rapporterer etter.

NUES arrangerer Forum hvert år, der vi retter søkelyset mot aktuelle corporate governance-spørsmål.

Program: 

Velkommen

Christina Stray, leder av NUES (Forening for finansfag Norges representant)

Sammensetning av styrer

Kjetil Houg, adm. dir. Folketrygdfondet (Presentasjon som ble brukt under Forum finner du her)

Samarbeidet mellom styret og konsernsjef

Gro Bakstad, konsernsjef i Vy og styreleder i Veidekke

Pause

Hvordan kan vi videreutvikle eierstyring og selskapsledelse for å skape fremragende selskaper?

Erik Mamelund, spesialrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og tidligere toppsjef i Ernst & Young Norden

Europakommisjonens forslag om bærekraftig selskapsledelse

Elke Winter, legal and policy offer, corporate governance and sustainability, Europakommisjonen (digitalt)

Kommentarer ved Hedvig Bugge Reiersen, partner i Wikborg Rein, og Tormod Tingstad, partner i Elden Advokatfirma

Programleder: Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge