NUES endrer sammensetning, leder og sekretariat.

 

Fra 1. januar 2017 går Ingebjørg Harto i NHO ut av NUES. Hun erstattes av Halvor E. Sigurdsen (NHO). Han blir samtidig leder av NUES, etter Jan Digranes fra Finans Norge, som fortsetter som medlem av NUES.

NHO er fortsatt NUES’ sekretariat, ved Stine Winger Minde (info@NUES.no).

Oversikt over medlemmene i NUES finnes her.