Anbudsinnbydelse

NUES vil i 2016 gjennomføre en undersøkelse av norske, noterte utstederes bruk av anbefalingen

 

NUES inviterer alle interesserte til å gi tilbud på å gjennomføre undersøkelsen, se nærmere anbudsinnbydelsen nedenfor.

Kostnadsrammen er 400 000 kroner, som tilsvarer tilskudd mottatt fra Finansmarkedsfondet.

Anbudsinnbydelse