Åtte utgaver av anbefalingen er gitt ut siden 2004

De tidligere utgavene finner du nedenfor.

2003: En arbeidsgruppe ga ut en foreløpig anbefaling:

Norsk Anbefaling Eierstyring og Selskapsledelse 21. oktober 2009(3 9 5kb)

 

2010: 6. utgave:

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse 21. oktober 2010(5 0 4kb)

 

2011: Ingen utgave ble utgitt, men anbefalingen ble endret gjennom et eget skriv fra NUES:

Endringer i anbefalingen 2011(1 3 9kb)

 

2012: 7. utgave, først 23. oktober og deretter en beriktiget utgave i desember:

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 23. oktober 2012 (beriktiget)(1 3 6 7kb)

 

2014: 8. utgave:

Norsk web(3 3 5k)